Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Vår hemsida genomgår för tillfället en liten uppdatering och ligger därför nere ett tag framöver.
Har då några frågor eller funderingar angående reparationer eller omtubningar går det bra att ringa till oss.
 
 
Calle 070-499 49 40
Ren 072-306 09 63
info@fenderline.se